Zespół „Przesadzone Sadowniczki SP6” przeszedł do II etapu projektu Tradycyjny Sad (www.tradycyjnysad.pl), którego organizatorem jest Fundacja Ochrony Środowiska. Etap ten trwa od kwietnia do czerwca 2021 r.

Po otrzymaniu grantu pieniężnego zespół przystąpił do realizacji zadań w mini sadzie przy Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kleszczowie.

Po zbadaniu pH gleby (lekko kwaśna) i wymierzeniu odpowiednich odległości między drzewkami (ok. 4 m) Paulina, Eliza i Milena pod opieką pani Elżbiety Warchał zasadziły stare odmiany czereśni (w sumie dziewięć: Buttnera Czerwoną, Kanarkową, Wolską, Donissena Żółtą, Hedelfińską, Kunzego, Vega), a dla towarzystwa – jabłoń Szarą Renetę 😊.

Wszystkie drzewka zostały zabezpieczone.

Zakupione zostały również budka-karmnik dla ptaków oraz hotel dla owadów.

Przygotowane plakaty zawisły w wejściach do szkoły i przedszkola, a ulotki zostały udostępnione wychowawcom do rozdania dla uczniów i rodziców ich klas.

W swoje działania uczestniczki Paulina, Eliza i Milena zaangażowały również przedszkolaki.

W załączniku znajduje się krótka prezentacja dla Rodziców. Prosimy o zapoznanie.

Liczymy, że nasz udział w projekcie stanie się inspiracją dla wszystkich do założenia własnych mini sadów oraz zaangażowania w pomoc w naszym sadzie, który planujemy w dalszym ciągu pielęgnować, by mógł służyć całej lokalnej społeczności.

Prezentacja – Projekt „Tradycyjny Sad”

Ulotka.docx