Fundacja Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu bioróżnorodności Polski i zdrowiu społeczeństwa, zorganizowała ogólnopolski projekt edukacyjny „TRADYCYJNY SAD”, który skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Polska przez wieki była potęgą sadowniczą opartą o drzewa dawnych odmian. W ostatnich 50 latach, zniknęło z powierzchni naszych ziem 80% zasobów starych drzew owocowych. Zastąpiły je „przemysłowe” odmiany. Wytwarzają, co prawda szybciej większe ilości owoców, ale w ciągu sezonu wegetacyjnego pryskane są szkodliwą dla naszego zdrowia „chemią” nawet 30 razy!!! Pamiętając o tym, zamiarem organizatorów projektu stało się zaszczepienie
w młodych ludziach chęci poznania sadowniczego dziedzictwa polskich ziem
i odtworzenia elementów przyrody zniszczonych przez nieracjonalną gospodarkę. 

Działania prowadzone w ramach projektu „TRADYCYJNY SAD” pozwolą upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian i ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew, który nie odbije się negatywnie na środowisku i zdrowiu społeczeństwa, a także pomogą przywrócić je na szczytowe miejsce, które zajmowały dawniej przez zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian czereśni oraz zwiększenie bioróżnorodności na ziemiach polskich.

Trzy uczennice klasy 7a: Paulina Grodoń, Milena Dźwigoł i Eliza Dźwigoł, którym przyświeca cel wskazany przez organizatorów, przystąpiły do projektu, jako zespół pod nazwą „PrzedsadzoneSadowniczkiSP6”. Trzymajcie za nie kciuki, ponieważ jeżeli dziewczynki przejdą do etapu II, na terenie parafii
pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kleszczowie, dzięki uprzejmości księdza proboszcza Krzysztofa Goika, powstanie sad prowadzony przez nie w sposób naturalny, tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku 😊

Strona, która zainspirowała zespół do działania to www.tradycyjnysad.pl. Zachęcamy wszystkich do zapoznania z projektem i informacjami dotyczącymi sadzenia starych odmian owocowych drzew. Wierzymy, że dla Was również okaże się inspiracją do działania….

 

opiekun zespołu „PrzesadzoneSadowniczkiSP6” Elżbieta Warchał