Projekt ten był realizowany w grupie „Motylki” w dniach od 27 kwietnia do
7 maja 2021r.

Projekt ten miał na celu kształcenie postaw patriotycznych dzieci, rozwijanie u dzieci poszanowania i zainteresowań symbolami narodowymi, ale też zaangażowanie całej Rodziny do pracy przy tym projekcie.

Cele udało się zrealizować.

W projekcie tym wzięło udział 7 Rodzin. Każdy w inny sposób pokazał jak obchodzą, świętują ten ważny czas. Był śpiew, recytacja wiersza, rysunki, prace plastyczno-techniczne, wycieczka rowerowa.

Zapraszamy do galerii

https://drive.google.com/file/d/1BHhQDwdm8b472lgjg-wl4FPDYKPCzMrW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ATNMDvMQQ1dIaDFTjMQsY_4DUoVKMo-K/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15zUSPWQMW_SuvMr11az9oG3UeX70yfhP/view?usp=sharing