Projekt matematyczny „Nasza szkoła w liczbach” został pozytywnie oceniony i otrzymaliśmy dotację Fundacji mBanku na jego realizację (inf). Projekt będzie realizowany od marca do czerwca br. dla uczniów klas IV – VI jako matematyczne zajęcia pozalekcyjne – warsztaty. Celem projektu jest rozwijanie kreatywności uczniów w zakresie wiedzy matematycznej w szczególności rozwiązywania zadań z treścią, rozwijanie zainteresowań matematycznych i w zakresie ICT. Projekt rozpocznie się 13 marca podczas obchodów Dnia Matematyki. W kolejnych tygodniach dla każdej klasy zostaną zorganizowane warsztaty. Każdy warsztat będzie podzielony na 2 części: w I części – uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności mat. poprzez gry, zabawy, rebusy, zagadki i krzyżówki, zaś II-część odbędzie się metodą projektu, w której uczniowie będą zbierali informacje – dane liczbowe dotyczące naszej szkoły, analizowali je i tworzyli prezentacje multimedialne, plakaty, a następnie na podstawie zebranych danych układali zadania matematyczne. Projekt zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach. Klasa IV przygotuje projekt „Szkoła jako budynek”, klasa V – „Osoby w naszej szkole” a klasa VI – „Uczniowie w ujęciu statystycznym”. Efektem końcowym będzie kalendarz ucznia 2017/2018 zawierający dane liczbowe i najciekawsze zadania.