Drodzy Rodzice, od poniedziałku rozpoczynamy naukę stacjonarną w klasach I-III.

 

W związku z nowymi wytycznymi oraz zmianą przepisów prawnych proszę o zapoznanie się
z zaktualizowanym „Regulaminem bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

 

link do regulaminu:
Regulamin bezpieczeństwa na terenie ZSP-6 od 1 wrzesnia

 

Poniżej przedstawiam Państwu uszczegółowienie niektórych zapisów regulaminu:
– w klasach I-III plan lekcji pozostaje bez zmian, obowiązuje plan z okresu zdalnego nauczania;
– dzieci w częściach wspólnych (korytarze, szatnie, toalety, podwórko szkolne) kiedy nie ma możliwości zachowania dystansu pomiędzy uczniami z innych klas mają obowiązek założyć osłonę ust i nosa;
– w salach lekcyjnych uczniowie nie są zobowiązani korzystać z osłony ust i nosa (szczegóły przekażą wychowawcy);
– wprowadzamy ograniczenia związane z wejściem do szkoły, stąd prośba o szczególne zachowanie punktualności, dzięki temu będziemy w stanie zachować obowiązujące nas wytyczne MEiN, MZ oraz GIS;
– klasa Ia oraz IIIa wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska, jest to bezpośrednie wejście do nowego budynku od strony sal lekcyjnych dzieci;
– klasy Ib, IIa, IIb, IIIb wchodzą do szkoły wejściem głównym;
– do szatni wchodzą całe klasy na polecenie nauczyciela bądź personelu szkoły – stąd tak istotna punktualność. Proszę, aby uczniowie nie gromadzili się w przedsionku. Czekali przed szkołą zachowując dystans pomiędzy klasami;
– proszę, aby uczniowie klas IIIa, IIIb oraz IIa stawiali się na 15 minut przed rozpoczęciem lekcji, czyli godz. 7:45 lub 8:40 lub 9:35;
– proszę, aby uczniowie klas Ia, Ib oraz IIb stawiali się punktualnie w godzinie rozpoczęcia zajęći, czyli godz. 8:00 lub 8:45;
– dzieci na świetlice szkolną wchodzą poza kolejnością przez wejście główne do budynku szkoły, na polecenie personelu szkoły;
– wkrótce nauczyciele świetlicy roześlą Państwu informację dotyczącą organizacji pracy na świetlicy. Godziny pracy świetlicy pozostają bez zmian. Skierowana będzie do Państwa prośba o aktualizacje godzin pobytu dziecka na świetlicy;
– obiady szkolne wydawane będą osobno dla każdej z klas, stąd może zdarzyć się pojedynczy dzień kiedy klasa będzie miała obiad po przerwie kończącej ostatnią lekcję;
– proszę o dostosowanie do warunków atmosferycznych ubioru wierzchniego dziecka. Mogą zdarzyć się zajęcia, które będą prowadzone na zewnątrz.

 

Mamy świadomość, że w pierwszych dniach dzieci mogą czuć się zagubione, natomiast dołożymy wszelkich starań, aby przebrnąć przez ten okres jak najłagodniej.

 

Przyjęte przez nas rozwiązania (w tym plan lekcyjny, harmonogram obiadów, organizacja wejścia do szkoły oraz organizacja świetlicy) w najbliższym tygodniu będą przez nas analizowane. Liczymy również na uwagi
i współpracę z Państwa strony.

 

A. Ochojska-Nowak