Grupa „Misie”  serdecznie dziękuje
Panu Sławomirowi Walisko – za podarowaną choinkę i gałązki
oraz Pani Muszyńskiej Annie, Spyra Joannie i Chytryk Renacie za przygotowanie ciast na spotkanie „Wspólnego Kolędowania”.

Dziękujemy!!!