Dnia 18 lutego pierwszoklasiści brali udział w ważnym wydarzeniu.

Spotkaliśmy się w czytelni, aby oficjalnie przyjąć do grona czytelników naszych najmłodszych wychowanków. Celem uroczystości było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz ukazanie im roli książki w życiu człowieka. 

Krótki program artystyczny został przygotowany przez uczniów klasy III A – uczniowie recytowali wiersze i odczytywali zagadki nawiązujące do treści znanych baśni i bajek. Trzecioklasiści nauczyli swoich młodszych kolegów właściwego obchodzenia się z książkami.

Pierwszoklasiści, poprzez zabawę słowno-ruchową, poznali zasady korzystania z biblioteki szkolnej. Zobaczyli również spot promocyjny akcji „Czytam sobie”, z którego dowiedzieli się, że:

dzięki książkom możemy być kim tylko zechcemy,

ponieważ gdy czytamy wszystko jest możliwe.

Następnie uczniowie zostali pasowani na czytelników naszej biblioteki oraz złożyli przyrzeczenie, że będą szanować książki i sumiennie wykonywać obowiązki czytelników.

W czasie uroczystości pasowania każdy uczeń otrzymał książkę pt. „Pierwsze abecadło”, która jest zbiorem wierszy i opowiadań najwybitniejszych polskich twórców książek dla dzieci. Wyprawka Czytelnicza została przygotowana przez Instytut Książki w ramach kampanii społecznej  „Mała książka – wielki człowiek” z myślą o najmłodszych wychowankach szkoły podstawowej, aby zachęcić ich do czytania książek. Projekt został zrealizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Na koniec spotkania zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia z wychowawcami klas.

W czasie uroczystości wybrzmiały ważne słowa:

Pasją moją jest czytanie

Niech tak zawsze już zostanie!