16 października w naszej szkole, w godzinach popołudniowych, odbyło się uroczyste Pasowanie na ucznia, połączone z aktem ślubowania. W tym roku w szeregach ochotników stanęli uczniowie klasy 1 a i 1 b. Kandydaci na uczniów przedstawili swoje umiejętności w programie artystycznym, a swoją gotowość do tej uroczystości wyrazili pięknie wygłaszając wiersze i śpiewając piosenki. Na scenie oprócz osoby prowadzącej pojawiła się też postać Pani Jesieni, która zachwycona była postępami dzieci. Po bardzo uroczystym ślubowaniu, w towarzystwie pocztu sztandarowego, nastąpił akt Pasowania na ucznia. Pani dyrektor, za pomocą naszego „szkolnego” symbolicznego ołówka, który już wiele lat pełni tak ważną rolę, pasowała wszystkich pierwszaków na uczniów naszej szkoły. Dzieci otrzymały swój pierwszy dokument- legitymację szkolną oraz pamiątkowe dyplomy. Po uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany w salach lekcyjnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji tej uroczystości.