Organizacja DEN w szkole wygląda następująco:

7.00-10.00 – zajęcia świetlicowe dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki

Rozpoczęcie:

10.00 – uroczystość Pasowania na ucznia kl. I (kl. I-VI, sala gimnastyczna)

10.40 – apel z okazji DEN (sala gimnastyczna, kl. II-VI)

Klasa I – spotkanie w klasie

Po apelu do pory obiadowej zajęcia z wychowawcami.

Od godz. 11.15 wydawanie obiadu (uczniowie, którzy nie jedzą obiadu i nie korzystają z opieki świetlicowej wracają do domu):

I gr. – kl. I, II b, III

II gr. – kl. II a, IV, V, VI

Po obiedzie, dla dzieci wymagających opieki świetlicowej – zajęcia w świetlicy do godz. 16.00.