Ostatnio na lekcji plastyki w klasach 7-ych uczniowie poznawali sztukę op-artu.

Op-art rozwinął się w latach 50 i 60 XX wieku. Stworzona praca składa się z często powtarzających się wzorów geometrycznych przypominających figury przesuwające się jak w kalejdoskopie.
Jest to kierunek w malarstwie, grafice, modzie i sztuce użytkowej, który ma oddziaływać na oko odbiorcy.
Uczniowie bardzo trafnie oddali iluzję trójwymiarowości na płaszczyźnie.

Ewa Słodczyk