Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami bili rekord w ilości osób czytających na przerwie włączając się do akcji realizowanej w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

Akcja odbyła się 10 maja na przerwach międzylekcyjnych o godzinie 8.45 i 10.35. We wspólnym czytaniu wzięło udział dwieście siedmioro uczniów i nauczycieli SP 6. Uczestnicy akcji zgromadzili się w sali gimnastycznej i czytali przyniesione przez siebie książki.

 

 

 

Oprócz promocji czytelnictwa i integracji społeczności szkolnej dodatkowym walorem akcji była cisza na korytarzach szkolnych w czasie przerwy, która jest zjawiskiem pożądanym, jak się okazało, nie tylko przez nauczycieli, ale również uczniów.

 

Organizator przedsięwzięcia po zebraniu wszystkich sprawozdań przesłanych przez koordynatorów poszczególnych szkół – 5 czerwca 2019 r. opublikuje wyniki akcji na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oraz profilu Biblioteki na Facebooku.

 

Dziękuję za udział w akcji wszystkim uczniom i nauczycielom SP 6.