W związku z brakiem miejsc, nie odbędzie się dodatkowa rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 dla dzieci spoza obwodu ZSP-6  .