Drodzy Absolwenci

W piątek 31.07.2020r. od godziny 10:00 do godziny 14:00 będą wydawane w sekretariacie szkoły zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową. W kolejnych dniach zaświadczenia można odbierać w godzinach 6:00 – 14:00.

Przy odbiorze zaświadczeń należy mieć zasłonięte nos i usta, przed wejściem do szkoły proszę o zdezynfekowanie rąk. Proszę zabrać ze sobą również długopis lub rękawiczki.

Na wniosek rodzica (przesłany pocztą e-mail na adres sp6zory@poczta.onet.pl) skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może zostać przesłany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty e-mail rodzica), po wcześniejszym zweryfikowaniu adresu e-mail rodzica przez pracownika sekretariatu.

Wyniki będzie można również sprawdzić na stronie https://wyniki.edu.pl

Poniżej zamieszczam informację Dyrektora CKE

Informacja o ogłoszeniu wyników E8