Obecnie w szkole działa wiele kół zainteresowań, prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (100% nauczycieli posiada wykształcenie wyższe), która umożliwia rozwijanie zainteresowań wśród uczniów. Efektem pracy pozalekcyjnej są wysokie wyniki osiągane podczas sprawdzianów zewnętrznych, konkursów, zawodów sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim a także międzynarodowym. W latach 2004-2007 nawiązaliśmy współpracę międzynarodową ze szkołami z Słowenii, Niemiec, Irlandii Północnej oraz Hiszpanii w ramach programu Socrates – Comenius, dzięki której uczniowie poznali tradycje i kulturę innych krajów. Uczniowie uczestniczyli w tygodniowych wizytach roboczych na Teneryfie, w Niemczech i w Słowenii. W roku 2007/2008 realizowaliśmy dwa projekty w ramach programu eTwinning. I projekt – „The school calendar” realizowaliśmy wspólnie z szkołami z Litwy i Wielkiej Brytanii, II projekt wspólnie ze szkołą włoską.

W roku szkolnym 2008/2009 gościliśmy przez okres 3 miesięcy asystenta językowego z Włoch, który prowadził zajęcia w naszej szkole. W ramach programu eTwinning jest prowadzony projekt ABRAZO: our virtual city wspólnie z szkołami z: Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.