W dniu dzisiejszym odbyły się miejskie uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Na obchodach wszędzie było widać naszych obecnych i byłych uczniów. W całej oficjalnej części uroczystości brał udział poczet sztandarowy naszej szkoły w osobach: Mateusz Kołodziej – chorąży oraz Alicja Grzyb i Antonina Bielecka – asysta (wszyscy klasa 8B). Uroczystości rozpoczęło złożenie kwiatów pod mogiłą Powstańców Śląskich. W tej części uroczystości brały udział tylko dwa poczty sztandarowe, miejski oraz z naszej szkoły. Dodatkowo w delegacji składającej kwiaty pod pomnikiem znalazły się uczennice naszej ósmej klasy: Ewa Słodczyk oraz Patrycja Kalinowska, z klasy 8B, które składały kwiaty w imieniu harcerzy żorskiego hufca ZHP.

Po złożeniu kwiatów pod mogiłą Powstańców Śląskich odbyła się druga część składnia kwiatów pod pomnikiem walczących o wolność przed kościołem św. Filipa i Jakuba.  W tej części uroczystości również wziął udział nasz poczet sztandarowy, a w kolejnej delegacji reprezentującej żorskich harcerzy, która składała kwiaty znaleźli się Mateusz Kania z klasy 8B oraz Bartosz Nowak z klasy 6. Do tego warto dodać że chorążymi ze sztandarami szkół średnich byli nasi absolwenci Leon Mężyk (LO im. Karola Miarki) i Michał Zegrodzki (Zespół Szkół nr 2 im. ks. J. Tischnera).

Po zakończeniu uroczystości poczet sztandarowy szkoły udał się jeszcze raz na Cmentarz przy ul. Klimka, gdzie oddał hołd pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych, który upamiętnia między innymi porucznika Wiktora Kanię – pradziadka naszego ucznia Mateusza Kani z klasy 8b.

Przed uroczystością składania kwiatów na mogile Powstańców Śląskich oraz przy pomniku odbył się uroczysty harcerski apel, w którym również wzięły udział zuchy i harcerze z naszej szkoły.

Tekst i zdjęcia: Robert Nowak