wiarygodna szkoła certyfikat

Nasza szkoła uzyskała certyfikat „Wiarygodna Szkoła”, który potwierdza, że nasza placówka jest w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom.