23.05.2018 r. klasa II pojechała do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu na zajęcia umuzykalniające -„Mała filharmonia”. Koncerty prowadzone są przez muzyków Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach. Nasze spotkanie nosiło nazwę-„Niezwykłe duety -harfa i flety”. Okazuje się, że te instrumenty znane od kilku tysięcy lat zachwycają do dzisiaj. Zajęcia bardzo nam się podobały, postanowiliśmy w klasie III korzystać z nich częściej.