5 kwietnia 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Z radością informuję, że uczeń 8. klasy Bartłomiej Charysz uzyskał tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego. Otrzymuje zatem najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną oraz jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Warto dodać, że Bartek jest pierwszym i jak dotąd jedynym uczniem naszej szkoły z takim wyróżnieniem!

 

Gratulujemy i życzymy sukcesów w nowej szkole!