Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem konsultacji w przedszkolu.

Terminy konsultacji rodziców przedszkolaków z wychowawcami są następujące:

 p. Sylwia Kopańska – Kadłubek :
w każdą środę w godzinach: 13.00 – 13.30

p. Grażyna Mańka:
w każdy czwartek w godzinach: 15.00-15.30

p. Dorota Borgiel:
w każdy piątek w godzinach 12.00-12.30

p. Mirosława Szczypka:
w każdy piątek w godzinach 12.30-13.00