Na terenie szkoły przeprowadzany jest konkurs zbiórki makulatury. Zważoną makulaturę należy wrzucić do zielonego kontenera, który znajduje się obok szkoły.

Następnie na portierni należy podać imię, nazwisko, klasę ucznia, ilość przyniesionej makulatury.

Na koniec roku szkolnego zostaną nagrodzone 3 osoby z przedszkola, 3 osoby z kl. I-III, 3 osoby z klas IV- VI, które przyniosą najwięcej makulatury.

Pieniądze z zebranej makulatury będą przeznaczone na rzecz dzieci ZSP nr 6 w Żorach.

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.