Samorząd Uczniowski informuje, że firma Ekophone w nawiązaniu do międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata – Clean Up the World  2015″ zaprasza do aktywnego uczestnictwa w V edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem:

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY.

Szczegóły akcji:

  1. Do 13 listopada 2015 r.samorząd uczniowski przeprowadzi wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony.
  2. Szkoły które uzyskają najlepsze przeliczniki (relacje) ilości zebranych kg telefonów do ilości uczniów w szkole i dodatkowo zaproponują ciekawe hasło ekologiczne otrzymają nowoczesne, atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne lub inne nagrody rzeczowe na życzenie zwycięskiej placówki*.Każda szkoła ma jednakowe szanse na nagrody, ponieważ liczy się wyłącznie aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole.
  3. Zwycięskie szkoły zostaną opublikowane w styczniu 2016 r. na stronie www.ekophone.pl.
  4. Regulamin konkursu na stronie www.ekophone.pl.

Zużyte telefony będą zbierane przez przewodniczących każdej klasy.