Urząd Miasta Żory

zaprasza uczniów klas VII i VIII żorskich szkół podstawowych oraz uczniów żorskich szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie

NA HASŁO PROFILAKTYCZNE PROMUJĄCE ZDROWY STYL ŻYCIA BEZ UZALEŻNIEŃ

Organizatorem Konkursu jest Gmina Miejska Żory i Komenda Miejska Policji w Żorach.

Przedmiotem konkursu jest wymyślenie hasła profilaktycznego promującego życie wolne od uzależnień oraz wskazanie formy jego przekazu.

Prace należy składać w Urzędzie Miasta Żory z dopiskiem:  Konkurs „HASŁO PROFILAKTYCZNE PROMUJĄCE ZDROWY STYL ŻYCIA BEZ UZALEŻNIEŃ” w terminie do 15.11.2021r.

 

Nagrodą w konkursie są bony zakupowe do sklepu Decathlon o wartości 500 zł/ 300 zł/ 200 zł.

 

Celem konkursu jest przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z sięganiem po środki uzależniające (alkohol narkotyki, dopalacze, nikotyna i inne) oraz zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia i kształtowanie nawyków ich unikania poprzez promowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych oraz rozbudowywanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży.

 

Szczegóły dotyczące możliwości wzięcia udziału w konkursie znajdują się  W REGULAMINIE MIEJSKIEGO KONKURSU NA HASŁO PROFILAKTYCZNE PROMUJĄCE ZDROWY STYL ŻYCIA BEZ UZALEŻNIEŃ będącym załącznikiem nr 1 do zarządzenia Prezydenta  Miasta  Żory o nr OR.0050.1305.2021 z dnia 13.10.2021 r.

zał. nr 1, zał. 2A i zał. 2B do regulaminu konkursu_hasło_profilaktyczne

zał. nr 1 do zarządzenia PM OR.0050.1305.2021_regulamin_konkursu_hasło_profilaktyczne