Drodzy Uczniowie kl. I-III,

 

w szkole wysłuchaliście krótkiego fragmentu opowiadania pt. „Dwa ptaszki”, przedstawionego za pomocą techniki kamishibai, jednak nie poznaliście zakończenia tej historyjki. Chciałabym, abyście sami spróbowali je wymyślić i zilustrować.

 

 

Zadanie konkursowe

Wykonaj ilustrację przedstawiającą dalszy ciąg historyjki pt. „Dwa ptaszki”. Pracę przekaż bibliotekarzowi do 20 maja 2022 r.

Kryteria sukcesu:

– samodzielne wykonanie pracy,

– terminowe dostarczenie pracy do biblioteki,

– wykonanie pracy na kartce formatu A4 lub A3,

– technika: malarska lub rysunkowa,

– estetyka wykonanej pracy,

– oryginalność i pomysłowość,

– prace plastyczne powinny być podpisane na odwrocie.

 

Zapraszam do udziału w konkursie.