W dniu dzisiejszym poprzez dziennik elektroniczny rozesłałam wszystkim Rodzicom oraz uczniom posiadającym dostęp informacje ogólne dotyczące sposobu udostępniania materiałów edukacyjnych,
które pozwolą uczniom uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę.
Pamiętajmy, że nie jest to czas wolny. Rodziców prosimy o zachęcanie i dopilnowanie, aby dzieci korzystały
z opracowanych przez nauczycieli materiałów.

Przesyłane przez nauczycieli materiały nie będą wprowadzały nowych treści i zagadnień, stąd dziecko będzie w stanie pracować samodzielnie. Równocześnie informujemy, że po powrocie do szkoły
nie będziemy na lekcjach wracać do powtarzania treści, które realizować będziemy w czasie zawieszenia zajęć.

Prosimy o regularne sprawdzanie korespondencji w e-dzienniku, zachęcamy uczniów do konsultacji korespondencyjnej z nauczycielami. Do dyspozycji pozostaje telefon służbowy szkoły: 605-840-634.

Niech ten niełatwy czas będzie dla nas możliwością na odkrycie dodatkowych szans i możliwości edukacyjnych.

Anna Ochojska-Nowak