Poniżej publikujemy listę kandydatów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Żorach w rekrutacji spoza obwodu szkoły w roku szkolnym 2020/2021.

Lista kandydatów przyjętych