W związku z wysoką frekwencją uczniów do klasy I

z obwodu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Żorach

informuję, że nie odbędzie się postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu szkoły.

 

Anna Ochojska-Nowak
dyrektor Zespołu