W najbliższych dniach spodziewamy się wysokich temperatur powietrza w związku z tym proszę o bezwzględne dopilnowanie najmłodszych wychowanków tj. przedszkolaków oraz uczniów klas I-III o wyposażenie w nakrycia głowy.

 

Dodatkowo proszę o dopilnowanie dzieci, aby posiadały wodę do picia. Szkoła, przedszkole oraz stołówka szkolna również udostępniają wodę bez ograniczeń.

 

Na bieżąco monitorowana jest temperatura powietrza w salach dydaktycznych. Temperatura jest nieznacznie niższa niż temperatura na zewnątrz, sale są na bieżąco wietrzone, a drzwi w czasie lekcji dodatkowo otwarte. W przypadku pogorszenia się warunków panujących w placówce w związku z wysoką temperaturą bądź zaobserwowania złego samopoczucia dzieci lekcje dydaktyczne zostaną skrócone, o czym będziemy na bieżąco informować.

 

Proszę również rodziców dzieci przedszkolnych, którzy mają możliwość wcześniejszego odbioru dziecka, o skrócenie ich pobytu w placówce na czas występujących upałów.

 

Anna Ochojska-Nowak