„Kinoszkoła”

Od tego roku szkolnego trzy żorskie szkoły, w tym nasza, biorą udział w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej i Społecznej „Kinoszkoła”. Program składa się z trzech etapów- prelekcji, filmu, lekcji z wychowawcą.

Głównym celem programu jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców. Zawartość merytoryczna „Kinoszkoły” powstała na bazie podstawy programowej nauczania przedmiotów: j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych i jest opracowana przez RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychoterapeuci i filmoznawcy.

Nasi uczniowie 19 i 23 października brali udział w seansach, które poprzedzone były prelekcjami na tematy poruszane w filmach. Pierwszy film pt. „Zielona Szkoła” traktował o umowach i zasadach, a uczestniczyli w nim uczniowie klas 1-3, kolejny film „Cudowny chłopak” przedstawił uczniom klas 4-6 problem odmienności i zmagania się z odrzuceniem. Po filmie wychowawcy przeprowadzili na lekcjach wychowawczych rozmowy z uczniami.

 

Kolejne seanse i wartościowe lekcje z „Kinoszkołą” już w listopadzie!

Scroll Up