Od tego roku szkolnego trzy żorskie szkoły, w tym nasza, biorą udział w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej i Społecznej „Kinoszkoła”. Program składa się z trzech etapów- prelekcji, filmu, lekcji z wychowawcą.

Głównym celem programu jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców. Zawartość merytoryczna „Kinoszkoły” powstała na bazie podstawy programowej nauczania przedmiotów: j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych i jest opracowana przez RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychoterapeuci i filmoznawcy.

Nasi uczniowie 19 i 23 października brali udział w seansach, które poprzedzone były prelekcjami na tematy poruszane w filmach. Pierwszy film pt. „Zielona Szkoła” traktował o umowach i zasadach, a uczestniczyli w nim uczniowie klas 1-3, kolejny film „Cudowny chłopak” przedstawił uczniom klas 4-6 problem odmienności i zmagania się z odrzuceniem. Po filmie wychowawcy przeprowadzili na lekcjach wychowawczych rozmowy z uczniami.

W listopadzie na zajęciach w „Kinie na Starówce” gościły 6-o latki, które brały udział w warsztatach „Mały Patriota”, uczniowie klasy 1b zobaczyli film „Munio: strażnik księżyca.” uczący wiary w siebie. Klasa 5a i 5b byli na filmie „Felix” traktujący o potrzebie wyrównywania szans.

W grudniu odbyło się spotkanie w ramach „Kinoszkoły” dla klas 1a, 2a,2b i 3,które zobaczyły film „Mikołaj w każdym z nas” opowiadający o tradycjach świątecznych w różnych krajach, ale przede wszystkim o potrzebie dzielenia się radością i niesieniu dobra.

Styczeń to spotkanie dla klas IV, Va i Vb oraz klasy VI. Uczniowie zobaczyli film „Ratunku, zmniejszyłem rodziców”na temat praw dorosłych i dzieci oraz o tym jak porozumieć się z rodzicami. Uczniowie klas Ia, Ib oraz III zobaczyły „Niesamowitą historię Wielkiej Gruszki” o empatii, wadze przyjaźni.

6-o latki uczestniczyły w styczniu w zajęciach „Sport to zdrowie, także zimową porą”

Kolejne seanse i wartościowe lekcje z „Kinoszkołą” już w tym miesiącu.