Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 września 2018r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2018r.
Ferie zimowe 11 lutego – 24 lutego 2019r.
Egzamin ósmoklasisty 15 kwietnia – 17 kwietnia 2019r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2019r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 15 – 17 kwietnia 2019r. – egzamin ósmoklasisty (dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I – VII),

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (do odpracowania):

  • 2 listopad 2018r. – odpracowanie – jasełka w dniu 15.12.2018r
  • 2 maj 2019r. – odpracowanie – festyn w dniu 01.06.2019r.