12 wychowanków klas 8A i 8B pod opieką pani Jadwigi Szendery wzięło udział w wydarzeniu Kahoot Cup Poland 2022, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2022r.

Wydarzenie (pod oficjalnym patronatem Kahoota) zostało zorganizowane przez uczniów klas VIII Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej pod opieką p. Moniki Khan.

Podczas turnieju uczestnicy odpowiadali na pytania w języku angielskim, które sprawdzały znajomość światowej popkultury (filmów, seriali, muzyki itp.).

W wydarzeniu tym wzięło prawie 1000 uczestników z całej Polski.

Wśród uczestników z naszej szkoły najwyższe, bo 72. miejsce, zdobyła Alicja Grzyb. Gratulujemy!