Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2016/2017

Dyrektor Zespołu: mgr Anna Ochojska – Nowak

Wicedyrektor Zespołu: mgr Ewa Krzempek

edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Kornelia Wolak
 • mgr Teresa Adynowska
 • mgr Aleksandra Machoczek
 • mgr Joanna Pawełczyk
język angielski
 • mgr Jadwiga Szendera
język polski
bibliotekarz
 • mgr Katarzyna Bazgier

 

historia
 • mgr Barbara Korda
przyroda
 • mgr Dorota Smyk
matematyka
 • mgr Ewa Krzempek
zajęcia komputerowe
 • mgr Ewa Krzempek
 • mgr Kornelia Wolak
wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Joanna Pawełczyk
kultura fizyczna
 • mgr Damian Siedlok
zajęcia techniczne
 • mgr Kornelia Wolak
religia
 • mgr Agnieszka Stanieczek
plastyka, muzyka
 • mgr Agnieszka Stanieczek
pedagog szkolny
logopeda
 • mgr Anna Godzik
wychowawcy świetlicy
 • mgr Anna Najberg
 • mgr Anna Godzik
 • mgr Joanna Pawełczyk
 • mgr Aleksandra Machoczek
wychowanie przedszkolne
 • mgr Anna Ochojska – Nowak
 • mgr Sylwia Kadłubek – Kopańska
 • mgr Grażyna Mańka
 • mgr Mirosława Szczypka
 • mgr Dorota Borgiel
 • mgr Magdalena Witkowska

Wychowawcy klasowi:

Kl. I
 • mgr Joanna Pawełczyk
Kl. IIA
 • mgr Kornelia Wolak
Kl. IIB
 • mgr Teresa Adynowska
Kl. III
 • mgr Aleksandra Machoczek
Kl. IV
 • mgr Agnieszka Stanieczek
Kl. V
 • mgr Katarzyna Bazgier
Kl.VI
 • mgr Jadwiga Szendera