Innowacja  pedagogiczna ,,Czytanie jest OK’’, została opracowana i zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 w klasie 3 b.

Cele innowacji pedagogicznej: rozwijanie zamiłowania do literatury; zachęcanie do samodzielnego czytania; propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych; zachęcanie rodziców do głośnego czytania dzieciom.

Działania:

Rodzice wspólnie z dziećmi czytali książki podczas zajęć szkolnych.

Uczniowie czytali swoje ulubione książki dzieciom w wieku przedszkolnym.

Chętni uczniowie czytali przedszkolakom stworzone przez siebie książeczki w czasie innowacji.

Dzieci wykonywały okładki książek oraz chętnie i z zaangażowaniem tworzyły zakładki do książek dla uczniów z klas pierwszych. Zakładki bardzo podobały się pierwszoklasistom, natomiast  uczniowie z klasy 3 b mieli okazję sprawili radość swoim kolegom i koleżankom.

Zorganizowane zostały dwa klasowe konkursy:

– na najciekawszą okładkę książki pt. ,,Sposób na Elfa”,

– klasowy konkurs recytatorski pt. ,,Wiersze- Juliana Tuwima”.

Uczniowie tworzyli własne książeczki, opowiadania, wiersze, komiksy, które z chęcią czytali na forum klasy.

Sposoby ewaluacji:

Na bieżąco analizowane były wytwory pracy dzieci, dokumentowane poprzez wykonywanie zdjęć. Powstała teczka innowacji z opisem działań, zdjęciami.

Kiedy innowacja dobiegła końca, przeprowadzona został ankieta z uczniami klasy 3b. Z analizy wynikało, że wszystkim uczniom podobała się innowacja i chętnie by ją powtórzyli.

Do najciekawszych działań zaliczyli, czytanie książek przedszkolakom, tworzenie własnych książeczek, opowiadań, komiksów i wierszy oraz wykonanie zakładek dla uczniów z klas pierwszych. Argumentując, dlaczego podobała się im innowacja, stwierdzili, że mogli wykazać się kreatywnością i pomysłowością oraz, że włożyli sporo wysiłku, aby stworzyć swoje książeczki.

Do pozytywnych aspektów innowacji można dodać, że powstały kolejne części książeczek.

Innowacja została przeprowadzona przez panią Aleksandrę Machoczek.