W środę 24.04 br. Przedszkole nr 6 zapewni wychowankom zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze. Szkoła Podstawowa nr 6 nie zapewni zajęć opiekuńczych na świetlicy szkolnej w tym dniu.  Anna Ochojska-Nowak