Informuję, iż sytuacja związana z trwającą akcją protestacyjną nie uległa zmianie.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w czwartek (18 kwietnia) oraz piątek (19 kwietnia) zapewni opiekę na świetlicy szkolnej w godzinach 8.00 – 14.00, dzieciom przedszkolnym w wieku 6 – lat oraz uczniom klas I-III. Opieka dla dzieci powyżej 6 roku życia uwarunkowana jest kwalifikacjami nauczycieli oraz warunkami pobytu dzieci. Dzieci przedszkolne zapewnione będą miały trzy posiłki zgodnie z podpisanymi umowami, dzieci szkolne uczęszczające na obiad, zapewniony będą miały obiad. Grupa może przyjąć maksymalnie 25 dzieci.

 

Celem możliwości zapewnienia opieki proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły: 605-840-634.

 

Informuję również, że kuchnia wydaje obiady. Zgłoszenia dzieci szkolnych oraz przedszkolnych chcących skorzystać z obiadów proszę kierować najpóźniej do godziny 8.00 w dniu, w którym wydawany jest obiad.

 

Anna Ochojska-Nowak