Informuję, iż sytuacja związana z trwającą akcją protestacyjną nie uległa zmianie.

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w ustalonych przez OKE terminach.