Jeżeli będzie możliwy powrót dzieci do przedszkoli w lipcu i sierpniu Przedszkole nr 6 im. Marii Kownackiej w Żorach pełnić będzie dyżur dla swoich wychowanków zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami, pod warunkiem, że do przedszkola zostanie zgłoszonych przynajmniej 25 dzieci.

W związku z zagrożeniem koronawirusem zapisy internetowe przyjmowane będą jedynie na adres mailowy przedszkola  sp6zory@poczta.onet.pl  w  terminie  01-10.06.2020 r.

Ponieważ część pracowników przedszkola będzie przebywać na urlopie, to zajęcia odbywać się będą w grupach mieszanych, pod kierunkiem nauczycieli naszego przedszkola, ale niekoniecznie prowadzących daną  grupę w czasie roku szkolnego.

Prosimy rodziców o przemyślaną deklarację pobytu dziecka w przedszkolu na dyżurze, gdyż nie zgłoszenie się dziecka w określonym czasie w przedszkolu i nie usprawiedliwienie nieobecności będzie skutkować skreśleniem z listy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem ZSP6.