Informacje dotyczące organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018.

 

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018.

 

Szczegóły i dodatkowe informacje dotyczące konkursów zostaną przekazane przez nauczycieli:

  1. konkurs z jęz. polskiego – Katarzyna Bazgier
  2. konkurs z jez. angielskiego – Jadwiga Szendera
  3. konkurs z jęz. niemieckiego – Katarzyna Winkler
  4. konkurs z historii – Robert Nowak
  5. konkurs z matematyki – Ewa Krzempek, Zbigniew Nowak