Harmonogram zebrań z rodzicami w dniu 8 listopada 2017r.

Klasa IA      –     godz. 17.30       sala 3

Klasa IB      –     godz. 17.00       sala 7

Klasa II       –     godz. 17.15        sala 2

Klasa III      –     godz. 17.15        sala 8

Klasa IVA    –     godz. 18.00      sala 6

Klasa IVB    –     godz. 17.00       świetlica

Klasa V        –     godz. 16.45        sala 5

Klasa VI      –     godz. 16.45        sala 4

Klasa VII     –     godz. 17.15         sala 9

Konsultacje – nauczyciele przedmiotów 17.30 – 19.00