Dnia 22 listopada w grupie „Misie” miało miejsce pasowanie na przedszkolaka. Dla naszych najmłodszych przedszkolaków było to ogromne przeżycie, ale trzymały się bardzo dzielnie. Z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały piosenki otrzymując od rodziców i zaproszonych gości gromkie brawa. Po części artystycznej dzieci zgodnie obiecały grzecznie bawić się w przedszkolu, przychodzić do przedszkola z uśmiechem, słuchać pani i być dzielnym przedszkolakiem. Następnie Pani Dyrektor Anna Ochojska-Nowak dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na  pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało dyplom i naklejkę. Następnie Rodzice złożyli przysięgę na Rodziców Przedszkolaków. Na zakończenie wszyscy wspólnie odtańczyliśmy „Miczigankę”, a na zakończenie imprezy czekała na wszystkich słodka niespodzianka…

 

Serdecznie dziękujemy za udostępnienie zdjęć p. A. Zielonka

i p. A. Kołodziejska