Podczas zajęć „English Speaking Club” działających w ramach projektu „Kompetentne Szkoły” uczniowie rozwijają swoje kompetencje językowe.

Podczas jednego z naszych spotkań, za pomocą monitora interaktywnego i gry „Name 5”, powtarzaliśmy słownictwo i tworzyliśmy definicje słów. Działaliśmy w grupach i zadawaliśmy sobie wzajemnie zagadki, co pozwoliło na zdrową rywalizację, a przede wszystkim na rozwinięcie naszych umiejętności z języka angielskiego 🙂