W piątek 15 marca w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Matematyki pod hasłem „Matematyka Dzika”. W tym dniu wszyscy uczniowie SP-6 uczestniczyli w nietypowych zajęciach z matematyki. Klasy I-IV pod opieką uczniów klasy VIII tworzyli modele brył. Powstały kolorowe sześciany, prostopadłościany, graniastosłupy trójkątne oraz czworościany. Uczniowie klas V – VIII na podstawie przygotowanej prezentacji rywalizowali w grupach rozwiązując ciekawe zadania. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie za czynny udział w obchodach Dnia Matematyki.