IMG_3063Tradycyjnie 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej – święto całej społeczności szkolnej: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, a także uczniów. Akademię przygotowali uczniowie klas drugich i klasy czwartej pod opieką wychowawców świetlicy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc w przygotowaniu uczniów do występu, a zwłaszcza pani Barbarze Kostce i pani Iwonie Kani.