Wybitny pedagog Janusz Korczak mawiał, że kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.
Oby z Waszych twarzy nigdy nie schodził uśmiech, a Wasze serca zawsze się „śmiały”.
Wasz dziecięcy śmiech ma moc zmieniania świata.
Bo Wy – dzieci jesteście dla nas dorosłych całym naszym  światem.
Wszystkim dzieciom z okazji Waszego święta życzymy wielu powodów do radości i uśmiechu.