*prosimy o przybycie jednego rodzica i zabranie maseczki ochronnej dla siebie;