Lipiec

Przedszkole nr 5 – os. 700-lecia, nr tel. 32 43 42 363

Przedszkole nr 6 – ul. Pszczyńska 81 (Kleszczów), nr tel. 32 43 42 457

Przedszkole nr 13 – os. Księcia Władysława, nr tel. 32 43 42 635

Przedszkole nr 16 – os. Sikorskiego, nr tel. 32 43 53 109

Przedszkole nr 17 – ul. Wodzisławska 201, nr tel. 32 43 58 735

Sierpień

Przedszkole nr 8 – ul. Wysoka 13 (Rogoźna), nr tel. 32 43 58 112

Przedszkole nr 9 – ul. Rybnicka 226 (Rowień), nr tel. 32 43 43 773

Przedszkole nr 22 – os. Korfantego, nr tel. 32 4343237

Przedszkole nr 23 – os. Pawlikowskiego, nr tel. 32 43 43 990

Zapisy odbywać się będą w terminie od 4 maja do 31 maja.

Zapisu należy dokonać osobiście, bezpośrednio w dyżurującym przedszkolu.

Zasady zapisu i pobytu dziecka w okresie dyżuru w Przedszkolu nr 6:

– zapisu należy dokonać osobiście w sekretariacie ZSP-6, ul. Pszczyńska 81 w dniach 4-31 maja w godz. 700 – 1400

– o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje kolejność zgłoszeń

– w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w czasie dyżuru, wychowanek zostanie skreślony z listy.