Cele konkursu:

-rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci

-rozwijanie wyobraźni

-dostrzeganie piękna natury

Do udziału zapraszamy wszystkie dzieci przedszkolne. Zadaniem dzieci jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, format pracy dowolny.

Prace należy opatrzyć opisem umieszczonym w prawym lub lewym dolnym rogu, zawierającym imię, nazwisko, nazwę grupy.

Pracę prosimy przynosić do przedszkola, każdy uczestnik konkursu do swojej grupy do 29.01.2021.

Rozstrzygnięcie konkursu pojawi się na stronie internetowej w zakładce przedszkole 5.02.2021.

                                          Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!:)

Pani Magda Tomczak i Pani Dorota Borgiel

(organizatorki konkursu)