Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w SP-6 w roku szkolnym 2017/2018

  • 02.11 2017r.
  • 04.05.2018r.

Dni wolne w SP-6 w roku szkolnym 2017/2018

  • 02.05.2018r. (odpracowanie 17.12.2017r. – jasełka),
  • 01.06.2018r. (odpracowanie 09.06.2018r. – festyn)