Miniony wtorek szósta klasa spędziła w Ośrodku H2O w Kiczycach na zajęciach integracyjnych.

Oprócz zajęć mających na celu integrację zespołu klasowego, uczniowie doskonalili umiejętność współpracy oraz zdrowej rywalizacji, uczyli się tolerancji i akceptacji, rozwijali umiejętność komunikacji. Ważnym elementem było również wypracowanie zaufania i szacunku.