Wycieczka uczniów klasy III i IV po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej

 

Uczniowie klasy III i IV, w czasie trzydniowej wycieczki, poznawali uroki jury. Poszerzali wiedzę z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Poznawali środowisko przyrodnicze tego regionu, jego tradycje i zabytki kultury.

Czytaj dalejWycieczka uczniów klasy III i IV po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

5 kwietnia 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Z radością informuję, że uczeń 8. klasy Bartłomiej Charysz uzyskał tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego. Otrzymuje zatem najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną oraz jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Warto dodać, że … Czytaj dalejLaureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

Informacja o akcji protestacyjnej od 08.04.2019 roku

W związku z trwającą akcją protestacyjną pracowników oświaty przekazuję Państwu, do wiadomości, następujące dokumenty:
-informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli (zamieszczona w związku z pismem Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4.04.2019 r.)  informacja MEN dla-rodziców w-zwiazku-ze-strajkiem-nauczycieli 
– pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego w odpowiedzi na pismo Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4.04.2019 r. Pismo ZNP do Kuratorium Oświaty
-oświadczenie Związku Miast Polskich zaaprobowane przez Prezydenta Miasta Żory Oświadczenie Związku Miast Polskich

Informuję, że jako dyrektor podjęłam działania wynikające z  zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Zespół oraz funkcjonującego prawa. Oświadczam, że dołożę wszelkich starań, aby rzetelnie, na bieżąco informować rodziców, uczniów, organ prowadzący, organ sprawujący nadzór o możliwości zorganizowania opieki i wykonywania innych zadań, określonych w piśmie MEN na podstawie list dostarczonych przez komitet strajkowy. Jako dyrektor szkoły mam równocześnie obowiązek zapewnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, o czym stanowią odrębne przepisy.

 

W związku z powyższym proszę o bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej i w dzienniku elektronicznym.

 

 Jednocześnie informuję, iż  w nadzwyczajnych sytuacjach można skorzystać z oferty świetlic i klubów prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Żorach. Opieka w klubach i świetlicach będzie sprawowana zgodnie z harmonogramem zajęć przygotowanym przez placówki.

Dodatkowo w dniu 8 kwietnia żorskie kino odpłatnie wyemituje dwie bajki:
– godzina 10:00 “Manu. Bądź sobą”
– godzina 12:30 “Dumbo”.

 

Z poważaniem. 

Anna Ochojska-Nowak, dyrektor Zespołu

Konkurs piosenki obcojęzycznej dla klas I-III

5 marca odbył się w naszej szkole konkurs w języku obcym dla najmłodszych uczniów.

Dzieci same przygotowały repertuar, wybrały piosenki, które lubią i z wielkim zaangażowaniem zaprezentowały swoje umiejętności przed kolegami, rodzicami oraz jury.

I miejsce zajął Piotrek Spyra

II miejsce ex aequo zajęły Edytka Adynowska i Jaś Kapek

wyróżnienie zdobyła Emilka Leszner

Gratulujemy!

Radzie Rodziców serdecznie dziękujemy za ufundowanienagród dla wszystkich uczestników konkursu.

Czytaj dalejKonkurs piosenki obcojęzycznej dla klas I-III

Scroll Up