Bezpieczne pierwszaki

 Pierwszoklasiści wyruszyli na pierwsze spacery. W okolicach szkoły uczyli się, jak bezpiecznie przejść przez jezdnię oraz rozpoznawali znaki drogowe, związane z ich bezpieczeństwem.  W drodze do lasu uczniowie poszukiwali oznak  jesieni oraz jesiennych skarbów. […]

Read More

Dzień Edukacji Narodowej

Tradycyjnie 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej – święto całej społeczności szkolnej: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, a także uczniów. Akademię przygotowali uczniowie klas drugich i klasy czwartej pod opieką wychowawców świetlicy. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc w przygotowaniu uczniów do występu, a zwłaszcza pani Barbarze Kostce i pani Iwonie Kani. […]

Read More

Konkurs- Zbiórka makulatury

Na terenie szkoły przeprowadzany jest konkurs zbiórki makulatury. Zważoną makulaturę należy wrzucić do zielonego kontenera, który znajduje się obok szkoły. Następnie na portierni należy podać imię, nazwisko, klasę ucznia, ilość przyniesionej makulatury. Na koniec roku szkolnego zostaną nagrodzone 3 osoby z przedszkola, 3 osoby z kl. I-III, 3 osoby z klas IV- VI, które przyniosą […]

Read More